Podaci o firmi

Podaci za identifikaciju

Poreski identifikacioni broj (PIB)

100420940

Matični broj

17336789

Pun naziv firme

Preduzeće za trgovinu i usluge «Strada» doo

Direktor

Ljiljana Gajić

Vlasnik

Goran Milić

Podaci o sedištu tj. prebivalištu

Opština

Stari Grad

Mesto

Beograd

Naziv ulice

Dunavski kej

Kućni broj

11

Broj telefona

+381 63 390 922

Elektronska pošta

office@otkupzlatavip.rs

Podaci o delatnosti

Naziv firme

«Strada» doo

Šifra delatnosti

3212

Podaci o računima kod banaka

RAIFFEISEN BANK AD

265-0130000008590-68

INTESA AD

160-6000001464301-82

Fluena je agencija za izradu softvera sa bogatim porfoliom rešenja za raznorodne biznise kao što su Menjacnica, Vodic za roditelje, Šlep služba ili magazin Idealni dom koji u ponudi ima proizvode koji uključuju sobna vrata i garazna vrata. Recommendation if you're in need of plastic fencing